1918 – Usein kysytyt kysymykset

Pelin kulku

Kumpi tehdään ensin, uusien korttien ottaminen vai täydennysten sijoittaminen?
Jokainen kierros alkaa uusien korttien ottamisella. Sen jälkeen sijoitetaan täydennykset.

Jos kortissa sanotaan ”Laita kortti eteesi”, laitetaanko se näkyviin vai kuvapuoli alaspäin?
Kaikki kortit pelataan avoimesti, eli näkyviin.

Mitä tarkoittaa fraasi: “Taistelu suoritetaan loppuun asti” sivulla 10?
Se on jossakin määrin turha. Se tarkoittaa vain, että taistelut käydään yksi kerrallaan eikä yhtäaikaisesti.

Voiko huoltoreitti kulkea usean kaupungin kautta ja voiko se kulkea vihollisen hallussa olevien kaupunkien kautta? Voiko huoltoreitti kulkea kaupunkien kautta, joissa on vihollisen joukkoja? Miten huoltoreitti on määritelty?
Niin kauan kuin kaupunkien välillä on yhteys, huoltolinja pituudella ei ole merkitystä. Mutta kaupunkien täytyy olla pelaajan kontrollissa, huoltoreitti ei voi kulkea vihollisen kaupunkien kautta. Huoltoreitti on kulkee kaupungista toiseen maan- tai rautatietä pitkin.

Kuka kontrolloi peli alussa tyhjiä kaupunkeja?
Pelin alussa aloitusrintamalinjan pohjoispuolella kaupungit ovat valkoisten kontrollissa ellei niissä ole punaista yksikköä ja eteläpuolella päinvastoin.

Jos yksikkö liikkuu kaupunkiin, jossa on jo muita yksiköitä, ja hyökkää viereiseen kaupunkiin, voivatko nämä muut (ei aktivoidut) osallistua hyökkäykseen?
Eivät, vain aktivoidut yksiköt voivat hyökätä. Yksiköt eivät aktivoidu, jos niiden kanssa samaan kaupunkiin liikutetaan aktivoituja yksiköitä.

Voiko yksikkö hyökätä (ei liikkua) vastustajan kontrolloimaan kaupunkiin, jossa ei ole joukkoja, vain kontrollinappula?
Ei. Vain yksiköiden kimppuun voidaan hyökätä, kontrollinappula ei ole yksikkö.

Täytyykö yksikkö aktivoida, että se voi hyökätä, jos se ei liiku?
Kyllä.

Kuluttaako hyökkäys liikepisteitä, eli voiko yksikkö hyökätä, vaikka se on käyttänyt jo kaikki liikepisteensä?
Hyökkäys ei kuluta liikepisteitä, eli kyllä.

Voiko yksikkö, joka on kuluttanut kaikki liikepisteensä silti hyökätä ja edetä hyökkäyksen jälkeen?
Kyllä. Liike ja eteneminen hyökkäyksen jälkeen ratkaistaan erikseen.

Kortit

Jos kortin “Punakaarti kieltäytyy hyökkäämästä” pelaamisen jälkeen hyökkäysheiton tulos on automaattisesti 1, ja punainen pelaaja käyttää kortin, joka antaa hänelle bonuksen nopan heittoon (kuten ”Venäläiset joukot tukevat hyökkäystä”), modifioidaanko tällöin nopan heittoa?
Kyllä. ”Punakaarti kieltäytyy hyökkäämästä” tarkoittaa että modifioimaton nopan heitto on 1. Siihen voi vaikuttaa normaalisti korteilla.

Jos kortissa lukee, että ”Saat käyttää yhden toimintapisteen heti”, milloin se käytetään?
Ensin toteutetaan tapahtuma. Heti sen jälkeen pelaaja voi käyttää yhden toimintapisteen.

Pysyvätkö kortit, joissa on pysyvä vaikutus (kuten Punakaarti kieltäytyy hyökkäämästä”), voimassa kuukauden vaihduttua?
Kyllä, ellei kortti erikseen muuta sano (kuten kortissa ”Jääkärikonflikti”).

Kortti “Asejuna Pietarista” mainitsee katkeamattoman rautatieyhteyden. Onko rautatieyhteys katkeamaton, jos kaupungeissa ei ole punaisia joukkoja, mutta se ne ovat punaisten kontrollissa?
Kyllä, yksiköitä ei tarvita vaan kontrolli on aina riittävästi.

Saksalaiset

Voivatko kaikki saksalaiset yksiköt Suomenlahdella hyökätä yhtä aikaa, eli voiko 6 yksikköä hyökätä Helsinkiin?
Kyllä. Suomenlahti on yksi alue, ja yksiköt siellä voidaan aktivoida samalla kertaa

Jos saksalaiset yksiköt jäävät Suomenlahdelle, voidaanko ne myöhemmin aktivoida yhdellä toimintopisteellä?
Kyllä.

Voivatko saksalaiset yksiköt, jotka hyökkäävät Suomenlahdelta edetä taistelun jälkeen?
Kyllä, kuten minkä tahansa riittävän onnistuneen hyökkäyksen jälkeen eteneminen taistelun jälkeen on mahdollista.

Voivatko saksalaiset yksiköt jotka nousevat maihin liikkua normaalisti ja hyökätä?
Kyllä. Ensimmäinen kaupunki, johon ne nousevat maihin kuluttaa yhden toimintapisteen ja eteneminen sen jälkeen joko yhden (jos liike on rautateitse) tai kaksi (jos maanteitse)